zkouska
°C
°C
Plyn spotřeba : m3
Plyn prikon : Kwh
aktualní spotřeba
stav elektroměru:
spotřeba dnes:
kWh